Pentru autorități, comunicarea riscurilor este de obicei doar una dintre multe alte sarcini, cum ar fi supravegherea, controlul, inspecția etc., așa că se poate întâmpla de multe ori ca comunicarea riscurilor să nu fie printre punctele lor forte. Sondajele efectuate în cadrul Pachetului de lucru privind politicile (WP7) al SafeConsume au arătat că actorii schemei europene de comunicare a riscurilor urmează abordări diferite și se află în stadii de evoluție diferite în ceea ce privește practicile lor față de consumatori și activitățile lor de cooperare cu alte părți interesate. Cel mai simplu mod de a defini calea de dezvoltare este evaluarea practicilor de comunicare a riscurilor utilizate în prezent, determinând punctele slabe și pe baza evaluării, pașii următori.

Unul dintre obiectivele SafeConsume este de a ajuta autoritățile să identifice unde trebuie îmbunătățite activitățile de comunicare a riscurilor ale instituției lor. În acest scop, echipa de politici a SafeConsume intenționează să dezvolte un instrument de autoevaluare (SET), prin care utilizatorii (în special liderii și comunicatorii de risc ai autorităților naționale) să își poată explora nivelul de pregătire în diferite aspecte ale comunicării riscurilor. Instrumentul online preconizat dezvăluie lacunele de comunicare a riscurilor ale instituției, vizualizează rezultatele și ar fi folosit ca instrument de sprijin decizional.

Chaotic Clothing -  - set gif for some - Imbunătățirea practicilor de comunicare a riscurilor -

SET este practic un sistem de rating, care oferă un indiciu asupra activităților de comunicare a riscurilor, capacităților și posibilităților de management organizațional ale autorității evaluate. Când utilizați SET, trebuie să răspundeți numai la întrebări scurte și ușoare, cum ar fi „Aveți un program de educație?”, „Emiteți comunicate de presă?”, „Aveți activități în rețelele sociale?”. Drept urmare, autoritatea primește evaluarea pe baza ratingului atins.

Conceptul instrumentului va fi finalizat anul viitor, iar elementele sale vor fi prezentate în Ghidul de comunicare a riscurilor și în Cadrul de comunicare a riscurilor pentru siguranța alimentelor, dezvoltat de SafeConsume.

Foto: https://www.roaliment.ro/siguranta/ziua-internationala-a-sigurantei-alimentare/